Tấm bạt lò xo 2000, 2,25 x 3,00 m, phiên bản hạ cánh tự do

Số của bài viết: 3713
Thông tin:

Trang thiết bị:

 • Bề mặt nhảy: thảm chống trượt, chống phá hoại cho độ cao nhảy trung bình
 • Giáp với các tấm chống rơi (cỏ là một bề mặt thích hợp xung quanh tấm chiếu)
 • Toàn bộ khung có thể được gấp lại hoặc tháo rời
 • Khu vực nhảy 1,75mx 2,5m
 • Kích thước bên ngoài 2,25mx 3m
 • Vùng an toàn 4,75mx 5,5m
 • Sự miêu tả

Trang thiết bị:

 • Bề mặt nhảy: thảm chống trượt, chống phá hoại cho độ cao nhảy trung bình
 • Giáp với các tấm chống rơi (cỏ là một bề mặt thích hợp xung quanh tấm chiếu)
 • Toàn bộ khung có thể được gấp lại hoặc tháo rời
 • Khu vực nhảy 1,75mx 2,5m
 • Kích thước bên ngoài 2,25mx 3m
 • Vùng an toàn 4,75mx 5,5m