Tấm bạt lò xo 2014

Số của bài viết: 3689
Thông tin:

Trang thiết bị:

  • Bao gồm thảm liên kết cao su có thể được treo ra ngoài
  • Với 1 hàng bảng chống rơi và chất kết dính
  • Với khung chôn tích hợp
  • Sự miêu tả

Trang thiết bị:

  • Bao gồm thảm liên kết cao su có thể được treo ra ngoài
  • Với 1 hàng bảng chống rơi và chất kết dính
  • Với khung chôn tích hợp

 

Lắp đặt mà không cần đổ bê tông và không có khung chôn riêng biệt!