Tấm bạt lò xo mini, để dựng trên bề mặt

Số của bài viết: 6472
Thông tin:

 

Khu vực nhảy: 1,10 x 1,10 m
Yêu cầu về không gian: 1,75 x 1,75 m
Vùng an toàn: 5,25 x 5,25 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 27,55 m²
Độ cao rơi: 1,40 m
Số lượng người dùng: 5
  • Mô tả
  • Khu vực nhảy được làm từ thảm chống trượt, chống phá hoại để nhảy ở độ cao trung bình
  • Được bao quanh bởi các tấm chắn chống rơi (bên ngoài khu vực này có đủ bãi cỏ)
  • Khung hoàn chỉnh có thể được nâng ra hoặc lật ngược lại để làm sạch