Tấm bạt lò xo nhỏ, phiên bản tự do

Số của bài viết: 3704
Thông tin:

Trang thiết bị:

 • Bề mặt nhảy: thảm chống trượt, chống phá hoại cho độ cao nhảy trung bình
 • Giáp với các tấm chống rơi (cỏ là một bề mặt thích hợp xung quanh tấm chiếu)
 • Toàn bộ khung có thể được gấp lại hoặc lật lại để làm sạch
 • Khu vực nhảy 1,25mx 1,25m
 • Kích thước bên ngoài 1,75mx 1,75m
 • Vùng an toàn 4,25mx 4,25m
 • Sự miêu tả

Trang thiết bị:

 • Bề mặt nhảy: thảm chống trượt, chống phá hoại cho độ cao nhảy trung bình
 • Giáp với các tấm chống rơi (cỏ là một bề mặt thích hợp xung quanh tấm chiếu)
 • Toàn bộ khung có thể được gấp lại hoặc lật lại để làm sạch
 • Khu vực nhảy 1,25mx 1,25m
 • Kích thước bên ngoài 1,75mx 1,75m
 • Vùng an toàn 4,25mx 4,25m