Tấm bạt lò xo “Piccolo”, để lắp đặt trên bề mặt đất tự nhiên

Số của bài viết: 3730
Thông tin:

Trang thiết bị:

 • Bề mặt nhảy: thảm cao su đặc (bao gồm 5 lỗ thoát nước)
 • Giáp với các tấm chống rơi (cỏ là một bề mặt thích hợp xung quanh tấm chiếu)
 • Khu vực nhảy 0,75mx 0,75m
 • Kích thước bên ngoài 1,25mx 1,25m
 • Vùng an toàn 3,75mx 3,75m
 • Sự miêu tả

Trang thiết bị:

 • Bề mặt nhảy: thảm cao su đặc (bao gồm 5 lỗ thoát nước)
 • Giáp với các tấm chống rơi (cỏ là một bề mặt thích hợp xung quanh tấm chiếu)
 • Khu vực nhảy 0,75mx 0,75m
 • Kích thước bên ngoài 1,25mx 1,25m
 • Vùng an toàn 3,75mx 3,75m