Tấm bạt lò xo “Piccolo” để lắp đặt trên mặt đất tự nhiên

Số của bài viết: 6480
Thông tin:

 

Khu vực nhảy: 0,75 x 0,75 m
Yêu cầu về không gian: 1,50 x 1,50 m
Vùng an toàn: 3,75 x 3,75 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 14,05 m²
Độ cao rơi: 1,00 m
Số lượng người dùng: 1
  • Mô tả
  • Khu vực nhảy làm từ thảm cao su kín (bao gồm 5 lỗ thoát nước)
  • Được bao quanh bởi các tấm chắn chống rơi (bên ngoài khu vực này có đủ bãi cỏ)