Tấm bạt lò xo “Piccolo”, để lắp trên mặt đất với các tấm chống rơi xung quanh

Số của bài viết: 6469
Thông tin:

 

Khu vực nhảy: 0,75 x 0,75 m
Kích thước bên ngoài: 1,25 x 1,25 m
Vùng an toàn: 3,75 x 3,75 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 12,50 m²
Độ cao rơi: 1,50 m
  • Mô tả
  • Bề mặt nhảy: thảm cao su đặc (bao gồm 5 lỗ thoát nước)
  • Được bao quanh bởi các tấm chống rơi (cỏ là một bề mặt thích hợp xung quanh tấm thảm)