Tấm bạt lò xo “sao Thổ”

Số của bài viết: 3701
Thông tin:

Trang thiết bị:

 • Khu vực nhảy làm từ thảm cao su kín
 • Được bao quanh bởi các tấm chống rơi (bãi cỏ là đủ bên ngoài khu vực này)
 • Khung hoàn chỉnh có thể được nhấc ra để làm sạch
 • Khu vực nhảy 2m x 1m
 • Kích thước bên ngoài 2,5mx 1,5m
 • Vùng an toàn 5m x 4m

 

 • Sự miêu tả

Trang thiết bị:

 • Khu vực nhảy làm từ thảm cao su kín
 • Được bao quanh bởi các tấm chống rơi (bãi cỏ là đủ bên ngoài khu vực này)
 • Khung hoàn chỉnh có thể được nhấc ra để làm sạch
 • Khu vực nhảy 2m x 1m
 • Kích thước bên ngoài 2,5mx 1,5m
 • Vùng an toàn 5m x 4m

 

Giao hàng bao gồm khung tiêu bằng nhựa GRP tiết kiệm chi phí, lắp đặt đơn giản và nhanh chóng. Điều này giúp loại bỏ việc sử dụng bê tông, thời gian đông kết lâu và vận chuyển nhiều lần đến công trường.