Tấm bìa phẳng 25m x 4m

Số của bài viết: 851
Thông tin:

 

 • Chống thấm nước hạng nặng, chống mục nát và ổn định tia UV
 • Dễ dàng xử lý
 • Các cạnh được gia cố bằng khoen
 • Hoàn thành với chốt
 • Để che một nắp wicket duy nhất
 • 25m X 4m
 • Sự miêu tả
 • Chống thấm nước hạng nặng, chống mục nát và ổn định tia UV
 • Dễ dàng xử lý
 • Các cạnh được gia cố bằng khoen
 • Hoàn thành với chốt
 • Để che một nắp wicket duy nhất
 • 25m X 4m