Tấm bìa phẳng 25m x 8m

Số của bài viết: 855
Thông tin:

 

 • Chống nước hạng nặng, chống thối và ổn định tia UV
 • Dễ dàng xử lý
 • Các cạnh được gia cố bằng khoen
 • Hoàn thành với chốt
 • 250 gam trên m2
 • Bán mờ
 • 25m x 8m
 • Sự miêu tả
 • Chống nước hạng nặng, chống thối và ổn định tia UV
 • Dễ dàng xử lý
 • Các cạnh được gia cố bằng khoen
 • Hoàn thành với chốt
 • 250 gam trên m2
 • Bán mờ
 • 25m x 8m