Tấm lưới năng lượng mặt trời mạ kẽm 0,3 x 30m

Số của bài viết: 1897
Thông tin:

 

 • Sẽ là bằng chứng chống lại tất cả các loài chim
 • 18 khổ
 • Lưới 12,5mm x 25mm
 • Cuộn 0,3mx 30m
 • Sử dụng với SP0003
 • Sự miêu tả
 • Sẽ là bằng chứng chống lại tất cả các loài chim
 • 18 khổ
 • Lưới 12,5mm x 25mm
 • Cuộn 0,3mx 30m
 • Sử dụng với SP0003