Tấm thép không gỉ, bao gồm đinh vít

Stainless steel plates
Số của bài viết: 6603
Thông tin:

 

  • 1 vòng đệm chia vạch bằng thép không gỉ (Ø 60 mm)
  • 1 đĩa đục lỗ bằng thép không gỉ (Ø 60 mm)
  • 4 vít đầu tròn 5,50 x 19 mm
  • 1 vít đầu tròn 5,50 x 42 mm