Tàu chơi “Junior”

play ship play ship
Số của bài viết: 6245
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

1.35 m

Yêu cầu không gian:

3.85 x 1.45 m

Vùng an toàn:

6.85 x 4.40 m

Min. chống rơi:

26.00 m²

Chiều cao rơi:

0.80 m

Bê tông cần thiết m³:

1.6 m³

Số người dùng:

12
  • Mô tả
  • 5 trụ thép (Ø 102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 2,00 m, có nắp nhựa, sơn đặc biệt (màu đỏ) bao gồm khi giao hàng
  • 1 lưới leo ngang
  • 1 lưới tam giác ngang
  • 2 lưới leo dọc
  • 1 lưới leo góc
  • 2 thang leo có bậc nhựa
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)