Tàu cướp biển “Râu đen”

Black Beard pirate ship Black Beard pirate ship
Số của bài viết: 6269
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 5,20 m
Yêu cầu về không gian: 11,20 x 3,95 m
Vùng an toàn: 15,15 x 7,20 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 74,50 m²
Độ cao rơi: 2,75 m
Bê tông cần thiết m³: 3,60 m³
Số lượng người dùng: 47