Tên lửa

Rocket Rocket
Số của bài viết: 6228
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

5.15 m

Yêu cầu không gian:

Ø 3.75 m

Vùng an toàn:

Ø 7.00 m

Min. chống rơi:

38,50 m²

Chiều cao rơi:

2.00 m

Bê tông cần thiết m³:

2.08 m³

Số người dùng: 39

39
  • Mô tả
  • 1 trụ thép (Ø 193,70 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 6,20 m, có nắp nhôm
  • 1 Original HUCK bird’s nest® (Ø 1,90 m)
  • 1 vòng quấn dây thép (Ø 1,90 m), mạ kẽm nhúng nóng, có đế lưới
  • 4 thang leo
  • Dây và lưới làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)