Thảm hành động cao cấp trong nhà 10m x 2m

Số của bài viết: 570
Thông tin:

 

 • Cuộn xuống để sử dụng trong nhà
 • Chơi bowling quay và đường may
 • Với mặt sau chống trượt
 • Thích hợp cho cricket người lớn và trẻ em
 • Rộng 2m
 • Sự miêu tả
 • Cuộn xuống để sử dụng trong nhà
 • Chơi bowling quay và đường may
 • Với mặt sau chống trượt
 • Thích hợp cho cricket người lớn và trẻ em
 • Rộng 2m