Thảm hành động cuối cùng sân ngoài trời 12m x 2m

outdoor mat
Số của bài viết: 755
Thông tin:

 

 • Nằm lỏng lẻo hoặc dính xuống
 • Chơi bowling quay và đường may
 • Tất cả thời tiết sử dụng ngoài trời
 • Ngay cả các phản ứng trả lại cho người đánh bóng
 • Latex mỏng trong suốt mọi thời tiết được phun lớp nền acrylic
 • Rộng 2m theo tiêu chuẩn (có sẵn 4m)
 • Sự miêu tả
 • Nằm lỏng lẻo hoặc dính xuống
 • Chơi bowling quay và đường may
 • Tất cả thời tiết sử dụng ngoài trời
 • Ngay cả các phản ứng trả lại cho người đánh bóng
 • Latex mỏng trong suốt mọi thời tiết được phun lớp nền acrylic
 • Rộng 2m theo tiêu chuẩn (có sẵn 4m)