Thảm hành động cuối cùng trong nhà 12m x 2m

Số của bài viết: 572
Thông tin:

 

  • Cuộn xuống để sử dụng trong nhà
  • Chơi bowling quay và đường may
  • Với mặt sau chống trượt
  • Thích hợp cho cricket người lớn và trẻ em
  • Sự miêu tả
  • Cuộn xuống để sử dụng trong nhà
  • Chơi bowling quay và đường may
  • Với mặt sau chống trượt
  • Thích hợp cho cricket người lớn và trẻ em