Thảm nổi

Floating mats
Số của bài viết: 6226
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

2.95 m

Yêu cầu không gian:

2.90 x 2.90 m

Vùng an toàn:

7.80 x 7.80 m

Min. chống rơi:

58.60 m²

Chiều cao rơi:

2.95 m

Bê tông cần thiết m³:

5.30 m³

Số người dùng:

35
  • Mô tả
  • 4 trụ thép (Ø 139 mm), mạ kẽm nhúng nóng, chiều dài 4,00 m, có nắp
  • 4 thanh ngang bằng thép, mạ kẽm nhúng nóng
  • 13 màng cao su
  • Dây thừng và lưới làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)