Thang dây bằng polypropylene có bậc thang bằng gỗ keo

Số của bài viết: 6590
Thông tin:

 

  • Được làm bằng dây thừng đa sợi polypropylene (Ø 16 mm)
  • 3 bậc gỗ keo trên mỗi mét