Thang dây với các bậc thang tổng hợp

Số của bài viết: 3675
Thông tin:

 

 • Rung làm bằng tổng hợp (khoảng cách lỗ khoan khoảng 35 cm).
 • 3 nấc trên mét.
 • Rungs cung cấp có màu vàng hoặc đỏ.
 • Thang có thể được cung cấp theo bất kỳ chiều dài nào và với bất kỳ kiểu cố định nào.
 • Sự miêu tả
 • Rung làm bằng tổng hợp (khoảng cách lỗ khoan khoảng 35 cm).
 • 3 nấc trên mét.
 • Rungs cung cấp có màu vàng hoặc đỏ.
 • Thang có thể được cung cấp theo bất kỳ chiều dài nào và với bất kỳ kiểu cố định nào.

Phụ kiện tiêu chuẩn:

 • Đầu trên với mắt cáp và vòng.
 • Khoảng sáng gầm đề nghị: 40 cm đến bậc thang đầu tiên.
 • Thứ tự chiều dài luôn luôn từ điểm treo đến bậc thang thấp nhất.

Dây thừng:

 • Đường kính 16mm
 • Hercules dây