Thanh hỗ trợ khoan 300mm – Gói 10

Số của bài viết: 2180
Thông tin:

 

 • Thanh hỗ trợ khoan
 • Thép không gỉ
 • Thanh đường kính 6mm
 • 300mm
 • Đếm lỗ liên kết với khoảng cách 75mm (3 lỗ)
 • Gói 10
 • Sự miêu tả
 • Thanh hỗ trợ khoan
 • Thép không gỉ
 • Thanh đường kính 6mm
 • 300mm
 • Đếm lỗ liên kết với khoảng cách 75mm (3 lỗ)
 • Gói 10