Thanh hỗ trợ khoan 600mm – Gói 10

Số của bài viết: 2186
Thông tin:

 

 • Thanh hỗ trợ khoan
 • Thép không gỉ
 • Thanh đường kính 6mm
 • 600mm
 • Đếm lỗ liên kết với khoảng cách 75mm (4 lỗ)
 • Gói 10
 • Sự miêu tả
 • Thanh hỗ trợ khoan
 • Thép không gỉ
 • Thanh đường kính 6mm
 • 600mm
 • Đếm lỗ liên kết với khoảng cách 75mm (4 lỗ)
 • Gói 10