Tháp cướp biển mini ‘Fortuna’

Mini Pirate Tower Mini Pirate Tower Mini Pirate Tower
Số của bài viết: 1326
Thông tin:

Tháp cướp biển mini , lý tưởng để khuyến khích trẻ nhỏ bắt đầu leo ​​núi trong môi trường an toàn

  • Sự miêu tả

Tháp cướp biển mini , lý tưởng để khuyến khích trẻ nhỏ bắt đầu leo ​​núi trong môi trường an toàn

 

Trang thiết bị:

  • 1 trụ thép (Ø 102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 3,40 m, có nắp 
  • 4 xà ngang có mũ
  • 1 tổ yến HUCK gốc® (Ø 1,20 m)
  • 2 thang leo, ngắn
  • 2 thang leo, dài
  • Dây và lưới bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)