Tháp tổ chim

Bird‘s nest tower Bird‘s nest tower Bird‘s nest tower
Số của bài viết: 6275
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 6,90 m
Yêu cầu về không gian: 7,40 x 6,60 m
Vùng an toàn: Ø 10,00 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 78,55 m²
Độ cao rơi: 2,90 m
Bê tông cần thiết m³: 3,50 m³
Số lượng người dùng: 32
  • Mô tả
  • 4 trụ cây thông douglas (Ø 180 mm), có giày đăng, chiều dài 8,05 m
  • 4 xà ngang linh sam Douglas (Ø 180 mm), chiều dài
  • 5,20 m
  • 5 tổ yến gốc HUCK (Ø 1,20 m)
  • 4 bậc thang giao nhau
  • 2 lưới leo núi
  • 2 thang dây
  • 1 ống khói ròng
  • Dây thừng và lưới làm bằng dây Hercules