Tháp tổ chim “Fortuna” với dây leo

Bird‘s Nest Tower with Climbing Nets Bird‘s Nest Tower with Climbing Nets
Số của bài viết: 1331
Thông tin:

Ngôi nhà trên cây có tổ chim dành cho trẻ em trên 2 tuổi

  • Sự miêu tả

Ngôi nhà trên cây có tổ chim dành cho trẻ em trên 2 tuổi 

Trang thiết bị:

  • 1 trụ thép (Ø 102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 3,00 m, có mũ, sơn đặc biệt (màu đỏ) bao gồm khi giao hàng
  • 1 tổ yến HUCK gốc® (Ø 1,20 m)
  • Thang dây với các nấc PA
  • Dây và lưới bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)