Thiết bị bao gồm “Haiger”

Inclusion Equipment Haiger Inclusion Equipment Haiger
Số của bài viết: 6287
Thông tin:

 

  • Chiều cao thiết bị: 1,75 m
  • Yêu cầu về không gian: 6,10 x 1,20 m
  • Vùng an toàn: 9,10 x 4,20 m
  • Tối thiểu chống rơi: 36,15 m²
  • Độ cao rơi: 0,50 m
  • Yêu cầu bê tông: 1,15 m³
  • Số lượng người dùng: 29
  • Nhóm tuổi được đề xuất: 2 tuổi trở lên