Thiết bị căng đai và căng

Số của bài viết: 4435
Thông tin:

 

 • Thiết bị căng đai và căng bằng Ratchet
 • Bao gồm các đai Polyester rộng 25 mm có thể được lắp ở hai bên và bánh cóc tích hợp để căng.
 • Cố định vải ở một bên
 • Dài 50 cm, có móc.
 • Đai điều chỉnh bên kia, dài 90 cm có móc.
 • Sự miêu tả
 • Thiết bị căng đai và căng bằng Ratchet
 • Bao gồm các đai Polyester rộng 25 mm có thể được lắp ở hai bên và bánh cóc tích hợp để căng.
 • Cố định vải ở một bên
 • Dài 50 cm, có móc.
 • Đai điều chỉnh bên kia, dài 90 cm có móc.