Tightrope

Tightrope Tightrope
Số của bài viết: 6221
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

0,65 m

Chiều cao rơi:

0,65 m

Min. chống rơi:

35,75 m²

Yêu cầu không gian:

6,22 x 1,00 m

Vùng an toàn:

9,40 x 4,00 m

Bê tông cần thiết m³:

1.00 m³

Số người dùng:

30
  • Mô tả
  • 2 khung đứng bằng thép đặc (Ø 102mm), hình chữ T, mạ kẽm nhúng nóng, sơn đặc biệt (Xanh lam) có tính phí
  • 1 thang dây ngang
  • 1 phần tử cân bằng dòng chùng
  • 1 cơ chế bổ sung
  • Dây thừng và lưới Hercules (Ø 16mm, 6 sợi, có lõi thép)