Tổ chim mini HUCK ban đầu cho Mini-M-Swing

Original HUCK Mini Bird‘s Nest
Số của bài viết: 6526
Thông tin:

 

Các màu có sẵn: (01)
(04)
(06)
(07)
(08)
Chiều cao hệ thống treo: 1,29 m
Đường kính: khoảng. 0,90 m, vòng
Độ cao rơi: 0,90 m
  • Mô tả

Thiết bị:

Bộ phận treo cho “Mini-M-Swing” (Điều 4540-10), 90 cm Ø, bao gồm. Dây treo Herules Ø 16 mm có lõi thép.

Vòng dây có đệm (màu xanh lam hoặc xanh lá cây).

Thảm liên kết cáp thép màu đen, không có gối treo.

Dữ liệu kỹ thuật :

Chiều cao đơn vị: 1,45 m
Chiều cao hệ thống treo: 1,29 m
Chiều cao rơi: 0,90 m
Số lượng người dùng: 4