Tổ của Đại bàng con – lưới & dây thừng, trụ gỗ sồi

Little Eagles nest Little Eagles nest Little Eagles nest Little Eagles nest
Số của bài viết: 6403
Thông tin:

 

  • Phiên bản tiêu chuẩn: trụ gỗ sồi (Ø 160/200 mm), được đánh vecni, chiều dài khác nhau, với các tấm an toàn bằng thép
  • 1 lưới leo thẳng đứng
  • 1 bậc thang đi lên
  • 1 võng cao su
  • 1 sợi dây vòng
  • 1 dây treo
  • 1 phần tử treo và cân bằng
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)