Tổ của Đại bàng con – lưới & dây thừng, Trụ thép

Little Eagles nest Little Eagles nest Little Eagles nest Little Eagles nest
Số của bài viết: 6405
Thông tin:

 

  • Trụ thép (Ø 102/193 mm), với nhiều chiều dài khác nhau
  • 1 lưới leo thẳng đứng
  • 1 bậc thang đi lên
  • 1 võng cao su
  • 1 sợi dây vòng
  • 1 dây treo
  • 1 phần tử treo và cân bằng
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)