Tổ của Đại bàng nhỏ, không có cầu trượt, trụ bằng gỗ sồi

Little Eagles nest Little Eagles nest
Số của bài viết: 6407
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 1,00 m
Yêu cầu về không gian: 1,90 x 2,55 m
Vùng an toàn: 4,55 x 4,85 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 22,10 m²
Độ cao rơi: 1,00 m
Bê tông cần thiết m³: 0,38 m³
Số lượng người dùng: 7
  • Mô tả
  • Phiên bản tiêu chuẩn: trụ gỗ sồi (Ø 200 mm), đánh vecni, dài 1,40 m, với các tấm an toàn bằng thép
  • 1 thang dây
  • 1 lưới leo núi
  • 1 tổ chim HUCK nguyên bản (Ø 1,20 m)
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)