Tổ của Đại bàng nhỏ, không có cầu trượt, trụ thép

Little Eagles nest
Số của bài viết: 6409
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị: 1,00 m
Yêu cầu về không gian: 1,90 x 2,55 m
Vùng an toàn: 4,55 x 4,85 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 17,30 m²
Độ cao rơi: 1,00 m
  • Mô tả
  • Trụ thép (Ø 193 mm), chiều dài 1,40 m
  • 1 thang dây
  • 1 lưới leo núi
  • 1 tổ chim HUCK nguyên bản (Ø 1,20 m)
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)