“Tổ ong” dễ xoay

Honeycomb nest
Số của bài viết: 6520
Thông tin:

 

Chiều cao hệ thống treo: Có thể điều chỉnh hoàn toàn, 1,40 – 2,00 m
Kích thước ghế (rộng x h x d): Ø 1,00 m, hình bát giác
Yêu cầu về không gian: 2,50 x 1,00 m
Vùng an toàn: 2,30 x 7,40 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 17,00 m²
Độ cao rơi: 2,10 m
Bê tông cần thiết m³: 0,75 m³
Số lượng người dùng: 3
  • Mô tả

Đăng thiết bị:

  • 2 trụ thép (Ø 102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 3,00 m, sơn đặc biệt (xanh lam) được bao gồm khi giao hàng

Thiết bị, thành phần treo:

  • 1 tổ ong HUCK, hình bát giác, (Ø 1,00 m), với hệ thống treo hai điểm
  • Vòng dây có đệm nhiều màu sắc
  • Ghế làm bằng HUCK Bird’s Nest® nguyên bản
  • Với chuỗi an toàn
  • Dây treo Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)