Toddler Quad Swinger

Toddler Quad Swinger Toddler Quad Swinger
Số của bài viết: 1347
Thông tin:

Toddler quad swinger để đu 4 trẻ mới biết đi cùng một lúc

  • Sự miêu tả

Toddler quad swinger để đu 4 trẻ mới biết đi cùng một lúc

Trang thiết bị:

  • 4 trụ thép (Ø102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 2,00 m, có nắp, sơn đặc biệt (màu xanh) bao gồm khi giao hàng
  • 4 ghế xích đu cho trẻ mới biết đi (điều 4693), đối diện nhau
  • Bao gồm dây treo và dây căng giữa các trụ
  • Dây thừng làm từ dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)