Trampoline 2014

Số của bài viết: 6479
Thông tin:

 

Khu vực nhảy: 1,60 x 1,60 m
Yêu cầu về không gian: 2,25 x 2,25 m
Vùng an toàn: 5,60 x 5,60 m
Độ cao rơi: 1,00 m
Tối thiểu. bảo vệ chống rơi: 31,35 m²
Số lượng người dùng: 8
  • Mô tả
  • Bao gồm thảm liên kết cao su có thể được treo ra
  • Với bảng chống rơi và keo dán 1 hàng
  • Với khung chôn tích hợp

& nbsp;

Lắp đặt mà không cần đổ bê tông và không có khung chôn riêng biệt!