Trận đấu Cricket Thanh niên hoặc Thực hành Flexi-Stumps

Số của bài viết: 542
Thông tin:

 

 • Đế PU đúc UNique
 • Ba gốc cây có thể tháo rời và các thanh chắn đều tuân theo Quy định của MCC
 • Lý tưởng trên mọi bề mặt kể cả cỏ nhân tạo
 • Sử dụng trong nhà / ngoài trời
 • Sử dụng thực hành khớp hoặc thực
 • Có sẵn từng gốc cây thay thế
 • Hai bộ cần thiết để sử dụng đối sánh
 • Màu sắc tự nhiên
 • Tuổi trẻ 27 “với 8” lây lan
 • Sự miêu tả
 • Đế PU đúc UNique
 • Ba gốc cây có thể tháo rời và các thanh chắn đều tuân theo Quy định của MCC
 • Lý tưởng trên mọi bề mặt kể cả cỏ nhân tạo
 • Sử dụng trong nhà / ngoài trời
 • Sử dụng thực hành khớp hoặc thực
 • Có sẵn từng gốc cây thay thế
 • Hai bộ cần thiết để sử dụng đối sánh
 • Màu sắc tự nhiên
 • Tuổi trẻ 27 “với 8” lây lan