Trang trình bày & lưới của phù thủy

Witch‘s slide and net Witch‘s slide and net
Số của bài viết: 6246
Thông tin:

 

Chiều cao thiết bị:

1.65 m

Yêu cầu không gian:

5.25 x 1.30 m

Vùng an toàn:

8.70 x 4.70 m

Min. chống rơi:

28.00 m²

Chiều cao rơi:

1.05 m

Bê tông cần thiết m³:

0.67 m³

Số người dùng:

7
  • Mô tả
  • 4 trụ thép (Ø 102 mm), mạ kẽm nhúng nóng, dài 2,00 m, sơn đặc biệt (màu đỏ) bao gồm khi giao hàng
  • 1 trang trình bày GRP có thanh
  • 1 thang dây
  • 1 lưới leo núi
  • 1 thang đi bộ
  • 1 lưới ngang
  • Dây và lưới làm bằng dây Hercules (Ø 16 mm, 6 sợi, có lõi thép)