Trọng lượng đối trọng 17kg

Số của bài viết: 1702
Thông tin:

 

  • Đối trọng bằng thép cho các mục tiêu hạ cánh tự do
  • Thích hợp để sử dụng với mọi mục tiêu tự do
  • Có tay cầm nâng và dây đính kèm
  • Sự miêu tả
  • Đối trọng bằng thép cho các mục tiêu hạ cánh tự do
  • Thích hợp để sử dụng với mọi mục tiêu tự do
  • Có tay cầm nâng và dây đính kèm