Trọng lượng xích (800 g / m)

Số của bài viết: 4671
Thông tin:

 

  • Trọng lượng xích cho lưới mục tiêu bóng ném trong nhà, 800 g trên mét
  • Bọc bằng nhựa có móc và dây buộc ở hai đầu
  • Đối với lưới có độ sâu 1 m
  • Chiều dài: 5 m
  • Sự miêu tả
  • Trọng lượng xích cho lưới mục tiêu bóng ném trong nhà, 800 g trên mét
  • Bọc bằng nhựa có móc và dây buộc ở hai đầu
  • Đối với lưới có độ sâu 1 m
  • Chiều dài: 5 m