Trống lưu trữ dây ranh giới

Số của bài viết: 827
Thông tin:

 

  • Trống lưu trữ dây ranh giới
  • Lấy cuộn dây ranh giới 2 x 220m
  • Khung mạ kẽm hạng nặng
  • Có bánh xe để di chuyển dễ dàng
  • Sự miêu tả
  • Trống lưu trữ dây ranh giới
  • Lấy cuộn dây ranh giới 2 x 220m
  • Khung mạ kẽm hạng nặng
  • Có bánh xe để di chuyển dễ dàng