Trụ ba đầu 180mm x 4mm – (Khoảng cách 50mm)

Số của bài viết: 2169
Thông tin:

 

 • Trụ nhiều đầu
 • Thép không gỉ sáng bóng
 • 180mm x 4mm
 • Ba (3 x 50mm)
 • Nhiều lỗ để lắp đặt ngang hoặc dọc
 • Gói 100
 • Sự miêu tả
 • Trụ nhiều đầu
 • Thép không gỉ sáng bóng
 • 180mm x 4mm
 • Ba (3 x 50mm)
 • Nhiều lỗ để lắp đặt ngang hoặc dọc
 • Gói 100