Trụ cho võng, cây sồi

Số của bài viết: 3744
Thông tin:

 

  • Gỗ sồi (Ø 160 mm), dài 2,50 m, có dây đai thép an toàn
  • Lơ lửng ở độ cao 1,50 m
  • Sự miêu tả
  • Gỗ sồi (Ø 160 mm), dài 2,50 m, có dây đai thép an toàn
  • Lơ lửng ở độ cao 1,50 m