Trụ cho võng, linh sam Douglas

Số của bài viết: 3768
Thông tin:

 

  • Linh sam Douglas (Ø 180 mm), chiều dài 2,70 m, có hậu giày
  • Lơ lửng ở độ cao 1,50 m
  • Sự miêu tả
  • Linh sam Douglas (Ø 180 mm), chiều dài 2,70 m, có hậu giày
  • Lơ lửng ở độ cao 1,50 m