Trụ cho võng, Thép

Số của bài viết: 3739
Thông tin:

 

  • Thép (Ø 102 mm), chiều dài 2,50 m
  • Lơ lửng ở độ cao 1,50 m
  • Sự miêu tả
  • Thép (Ø 102 mm), chiều dài 2,50 m
  • Lơ lửng ở độ cao 1,50 m