Trụ cuối cuộn chim – 10 Gói

Số của bài viết: 2204
Thông tin:

 

 • Các trụ cuối của cuộn dây được đặt ở một trong hai đầu của cuộn dây.
 • Có thể vặn hoặc dán xuống (đối với các mã tìm kiếm keo dán SA4004, CT1000 hoặc CT2000).
 • Luôn luôn cài đặt các trụ cuối và dây buộc cuộn dây trước khi gắn Bird-Coil.
 • Để cài đặt, hãy bó 2 đầu cuộn dây lại với nhau và trượt chúng bên dưới cột từ phía sau.
 • Trượt đầu cuộn dây lên kẹp đầu tiên trên đầu các bài viết.
 • Sự miêu tả
 • Các trụ cuối của cuộn dây được đặt ở một trong hai đầu của cuộn dây.
 • Có thể vặn hoặc dán xuống (đối với các mã tìm kiếm keo dán SA4004, CT1000 hoặc CT2000).
 • Luôn luôn cài đặt các trụ cuối và dây buộc cuộn dây trước khi gắn Bird-Coil.
 • Để cài đặt, hãy bó 2 đầu cuộn dây lại với nhau và trượt chúng bên dưới cột từ phía sau.
 • Trượt đầu cuộn dây lên kẹp đầu tiên trên đầu các bài viết.