Trụ dây chim mòng biển 200mm x 5mm – Gói 100

Số của bài viết: 2216
Thông tin:

 

 • Trụ mòng biển
 • Phiên bản Heavy Duty
 • Thép không gỉ đánh bóng lớp 316
 • 200mm x 5mm
 • Gói 100
 • Sự miêu tả
 • Trụ mòng biển
 • Phiên bản Heavy Duty
 • Thép không gỉ đánh bóng lớp 316
 • 200mm x 5mm
 • Gói 100