Trụ & Đế gắn dây 90mm x 4mm – Gói 10

Số của bài viết: 2137
Thông tin:

 

 • Hệ thống bưu điện & dây tiêu chuẩn Huck
 • Thép không gỉ đánh bóng lớp 316
 • Bài 900mm x 4mm
 • Đế dính
 • Lỗ khoét 2,5mm
 • Kết thúc vát
 • Gói 10
 • Sự miêu tả
 • Hệ thống bưu điện & dây tiêu chuẩn Huck
 • Thép không gỉ đánh bóng lớp 316
 • Bài 900mm x 4mm
 • Đế dính
 • Lỗ khoét 2,5mm
 • Kết thúc vát
 • Gói 10