Trụ dừng bi thép – Cao 5m

Số của bài viết: 624
Thông tin:

Chiều cao tiêu chuẩn có sẵn: 3m, 4m, 5m và 6m, Trụ được sản xuất từ ​​thép mạ kẽm vuông 76mm x dày 3mm. Trụ chặn bóng có hệ thống ròng rọc, thanh chắn và dây kéo, cho phép nâng và hạ lưới. Tính năng ròng rọc giúp việc lắp đặt lưới dễ dàng thực hiện và có thể kéo dài tuổi thọ của lưới. Bài đi sâu 1m vào ổ cắm vuông 90mm thép mạ kẽm. Lưới chặn bóng và chốt tiếp đất được bán riêng. Theo yêu cầu, hệ thống này có thể được cung cấp với dây thay thế cho hệ thống dây kéo

  • Sự miêu tả

Chiều cao tiêu chuẩn có sẵn: 3m, 4m, 5m và 6m, Trụ được sản xuất từ ​​thép mạ kẽm vuông 76mm x dày 3mm. Trụ chặn bóng có hệ thống ròng rọc, thanh chắn và dây kéo, cho phép nâng và hạ lưới. Tính năng ròng rọc giúp việc lắp đặt lưới dễ dàng thực hiện và có thể kéo dài tuổi thọ của lưới. Bài đi sâu 1m vào ổ cắm vuông 90mm thép mạ kẽm. Lưới chặn bóng và chốt tiếp đất được bán riêng. Theo yêu cầu, hệ thống này có thể được cung cấp với dây thay thế cho hệ thống dây kéo